Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

IO-Link & büS pro digitální polohovací zařízení typ 8694

Mimo provedení s AS Interface je naše inteligentní polohovací zařízení typ 8694 nyní také k dispozici s digitálním komunikačním rozhraním IO-Link nebo jako varianta systémové sběrnice Bürkert (büS). Zjistěte, jaké výhody z toho pro Vás vyplynou.

Tisk
Typ 8694

Digitální komunikace inteligentních externích provozních zařízení a přenos procesních, přístrojových a diagnostických dat je v automatizaci procesů stále důležitější.

Také v technice ventilů hraje tento vývoj stále větší roli. Inteligentní regulační ventily se tak mohou silnějším propojením do sítě lépe kontrolovat a diagnostickými informacemi zvýšit disponibilitu stejně jako kvalitu výrobků.

Digitální polohovací zařízení typ 8694 s rozhraním IO-Link

Implementací rozhraní IO-Link vybavujeme naše polohovací zařízení typu 8694 už dnes perspektivní technologií, abychom splnili požadavky projektu Průmysl 4.0.

Přenos parametrických a diagnostických dat

Ve srovnání s jinými komunikačními standardy se mohou pomocí IO-Link přenášet jak cyklická procesní data tak acyklická parametrická a diagnostická data mezi ventilem a nadřazenými automatizačními systémy. V běžícím provozu můžete mít přístup k přístrojovým datům a zachovat si stále přehled o statutu procesu.

Jednoduché plánování okamžiku údržby

Rozšířené diagnostické funkce, jako například definice mezních hodnot provozních parametrů a aktivní hlášení statutů umožňují preventivní údržbu Vašeho zařízení, čímž se zvýší disponibilita zařízení.

Přehled Vašich výhod

✓ Obsáhlá funkčnost pro parametrizaci a diagnostiku
✓ Snadné připojení externích provozních zařízení k řídicí úrovni
✓ Rychlá výměna přístrojů při servisu a údržbě zařízení
✓ Jednoduché uvedení do provozu a snadná údržba
✓ Jednoduchá možnost dovybavení stávajících zařízení

Optimalizujte nyní výměnu dat mezi svými procesními ventily a řídicí úrovní s IO-Link polohovacími zařízeními typu 8694.

Nyní k dispozici s rozhraním systémové sběrnice Bürkert büS

Mimo IO-Link a AS Interface je polohovací zařízení typ 8694 k dispozici také s komunikačním rozhraním systémové sběrnice Bürkert (büS). Zejména pro zákaznická systémová řešení nabízí büS výhody, jako například jednoduché propojení výrobků Bürkert, které jsou způsobilé pro büS, do sítě. Tím se mohou přímo konfigurovat a parametrizovat se spojovacím zařízením Bürkert Communicator.

Vlastníte už výrobky Bürkert způsobilé pro büS a hledáte polohovací zařízení, které se dá bez problémů integrovat do Vašeho zařízení? Zjistěte více o typu 8694.

Můj seznam k porovnání